W skład Zarządu wchodzą

Zbigniew Kaczmarek – Prezes
Ryszard Grajek – Wiceprezes
Stefan Bielawski – Sekretarz
Agnieszka Chojnacka – Skarbnik

Uchwała_Zarząd – PDF