172019Maj

Działalność

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. Inicjowania i wspierania przedsięwzięć społecznych i gospodarczych służących rozwojowi gminy Granowo
2. Organizowania pomocy finansowej i rzeczowej dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej w wyniku chorób i nieszczęśliwych zdarzeń losowych
3. Integracji ludzi, instytucji i organizacji działających na terenie gminy Granowo
4. Propagowania i upowszechniania wiedzy o tradycjach, kulturze, zabytkach i pamiątkach ziemi granowskiej
5. Współpracy zagranicznej