Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

  1. Inicjowania i wspierania przedsięwzięć społecznych i gospodarczych służących rozwojowi gminy Granowo
  2. Organizowania pomocy finansowej i rzeczowej dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej w wyniku chorób i  nieszczęśliwych zdarzeń losowych
  3. Integracji ludzi, instytucji i organizacji działających na terenie gminy Granowo
  4. Propagowania i upowszechniania wiedzy o tradycjach, kulturze, zabytkach i pamiątkach ziemi granowskiej
  5. Współpracy zagranicznej