172019Maj

Działalność

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie: Inicjowania i wspierania przedsięwzięć społecznych i gospodarczych służących rozwojowi gminy Granowo Organizowania pomocy finansowej i rzeczowej dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej w wyniku chorób i  nieszczęśliwych zdarzeń losowych Integracji ludzi, instytucji i organizacji działających na terenie gminy Granowo Propagowania i upowszechniania wiedzy o tradycjach, kulturze, zabytkach…

Read More