102019lipiec

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 20 ust. 2 i 9 Statutu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej, zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 w Granowie, ul. Stawowa 1a – Gminny Ośrodek Kultury. Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zabrania. Wybór przewodniczącego zebrania. Wybór sekretarza i komisji…

Read More
102019lipiec

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

       W bieżącym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Granowie”. W ramach zrealizowanej inwestycji powstały nowe obiekty infrastruktury turystycznej przy dworcu kolejowym oraz przy kościele w Granowie. Przy wiadukcie znajdującym się nad torami kolejowymi powstało zadaszone miejsce odpoczynku dla turystów. Natomiast…

Read More
202019czerwiec

Pracownia Gobelinu

19 czerwca 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie, który ma swoją siedzibę w Pałacu w Granowie. Remont Pałacu rozpoczęto w roku 2007. Pierwszym etapem prac było wyremontowanie parteru, gdzie mieści się Biblioteka Publiczna oraz Sala Ślubów następnie zmodernizowano piętro oraz zrewitalizowano park. Wśród wyremontowanych pomieszczeń Pałacu, po wielu latach, wygospodarowano piękną…

Read More
172019Maj

Działalność

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie: Inicjowania i wspierania przedsięwzięć społecznych i gospodarczych służących rozwojowi gminy Granowo Organizowania pomocy finansowej i rzeczowej dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej w wyniku chorób i  nieszczęśliwych zdarzeń losowych Integracji ludzi, instytucji i organizacji działających na terenie gminy Granowo Propagowania i upowszechniania wiedzy o tradycjach, kulturze, zabytkach…

Read More