42021kwiecień
Zadaszone miejsca wypoczynku w miejscowości Dalekie i Separowo

Zadaszone miejsca wypoczynku w miejscowości Dalekie i Separowo


W dniu 31 marca 2021 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Zadaszone miejsca wypoczynku na istniejących terenach rekreacyjnych w miejscowościach Dalekie i Separowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Celem operacji jest utworzenie trzech zadaszonych miejsc wypoczynku na istniejących terenach sportowo-rekreacyjnych, w tym dwóch w miejscowości Separowo oraz jednego w miejscowości Dalekie, w celu udostępnienia mieszkańcom powiatu grodziskiego infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków i jakości życia na obszarze LGD, a także do wzrostu aktywności społecznej w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Wartość całej inwestycji oszacowano na kwotę 57 052,31 PLN, z czego dofinansowanie z EFRPOW wynosi 57 000,00 PLN.