102019lipiec

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

      

W bieżącym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Granowie”. W ramach zrealizowanej inwestycji powstały nowe obiekty infrastruktury turystycznej przy dworcu kolejowym oraz przy kościele w Granowie. Przy wiadukcie znajdującym się nad torami kolejowymi powstało zadaszone miejsce odpoczynku dla turystów. Natomiast przy dworcu kolejowym w Granowie wykonano nową ścieżkę z kostki betonowej, przy której zostały zamontowane elementy malej architektury takie jak: ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. Wyremontowany został także chodnik przy ulicy Dworcowej prowadzący do budynku dworca PKP, wzdłuż którego wybudowano oświetlenie z wykorzystaniem energooszczędnych lamp typu LED. Teren wokół kościoła p.w. Św. Marcina w Granowie został oświetlony lampami słupowymi, a elewacja zabytkowego budynku została w efektowny sposób podświetlona za pomocą opraw najazdowych. Ponadto przy Kościele zamontowano dwie ławki oraz stojak na rowery. Realizacja w/w operacji przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i poprawy bezpieczeństwa obiektów zabytkowych znajdujących się w Granowie. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.