102019lipiec

Kierunki działania na rok 2019

Kierunki

działania na rok 2019 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej

  • Działalność kulturalno-sportowa na rzecz środowiska Gminy poprzez organizację imprez regionalnych – udział w organizacji dożynek gminnych oraz imprez turystyczno-sportowych.
  • Organizacja imprez kulturalnych wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Granowie.
  • Pomoc finansowa członkom Stowarzyszenia oraz mieszkańcom Gminy i parafii granowskiej, pozostających w szczególnie trudnej sytuacji finansowej (ciężka choroba, katastrofa). Pomoc ta będzie udzielana ze środków               zgromadzonych na ten cel ze zbiórek publicznych, przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa oraz ze środków pozyskanych z odpisu 1% podatku od osób fizycznych.
  • Współpraca zagraniczna.
  • Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych służących rozwojowi gminy Granowo.
  • Wszystkie elementy kierunków działania opierają się na zasadach pożytku publicznego.