22021listopad
Budowa skateparku w Granowie – zakończenie inwestycji

Budowa skateparku w Granowie – zakończenie inwestycji

Dnia 29 października 2021r. zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Budowa skateparku w Granowie wraz z elementami małej architektury”. W ramach niniejszego przedsięwzięcia na ulicy Poznańskiej powstał  nowy obiekt infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, na którym zamontowano urządzenia skateparku takie jak: bank pipe, grandbox, poręcz prostą, betonowy murek oraz quartet pipe. Na terenie wokół obiektu posiano trawę oraz dokonano nasadzeń drzew liściastych. Oprócz placu
z urządzeniami, wybudowano ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej oraz zamontowano elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery.

Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  117 618,22 zł, z czego 116  895,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych.