42021kwiecień
Zadaszone miejsca wypoczynku w miejscowości Dalekie i Separowo

Zadaszone miejsca wypoczynku w miejscowości Dalekie i Separowo

W dniu 31 marca 2021 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Zadaszone miejsca wypoczynku na istniejących terenach rekreacyjnych w miejscowościach Dalekie i Separowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach…

Read More