62020czerwiec
Budowa skateparku w Granowie wraz z elementami małej architektury – podpisanie umowy

Budowa skateparku w Granowie wraz z elementami małej architektury – podpisanie umowy

Dnia 4 czerwca 2020r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej podpisało umowę Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie projektu pn. „Budowa skateparku w Granowie wraz z elementami małej architektury”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W…

Read More