102019lipiec

Kierunki działania na rok 2019

Kierunki działania na rok 2019 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej Działalność kulturalno-sportowa na rzecz środowiska Gminy poprzez organizację imprez regionalnych – udział w organizacji dożynek gminnych oraz imprez turystyczno-sportowych. Organizacja imprez kulturalnych wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Granowie. Pomoc finansowa członkom Stowarzyszenia oraz mieszkańcom Gminy i parafii granowskiej, pozostających w szczególnie…

Read More
102019lipiec

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 20 ust. 2 i 9 Statutu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej, zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 w Granowie, ul. Stawowa 1a – Gminny Ośrodek Kultury. Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zabrania. Wybór przewodniczącego zebrania. Wybór sekretarza i komisji…

Read More
102019lipiec

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

       W bieżącym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Granowie”. W ramach zrealizowanej inwestycji powstały nowe obiekty infrastruktury turystycznej przy dworcu kolejowym oraz przy kościele w Granowie. Przy wiadukcie znajdującym się nad torami kolejowymi powstało zadaszone miejsce odpoczynku dla turystów. Natomiast…

Read More