172019Maj

Działalność

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie: 1. Inicjowania i wspierania przedsięwzięć społecznych i gospodarczych służących rozwojowi gminy Granowo 2. Organizowania pomocy finansowej i rzeczowej dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej w wyniku chorób i nieszczęśliwych zdarzeń losowych 3. Integracji ludzi, instytucji i organizacji działających na terenie gminy Granowo 4. Propagowania i upowszechniania wiedzy…

Read More