Kierunki działania na rok 2019

Kierunki działania na rok 2019

Kierunki działania na rok 2019 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej Działalność kulturalno-sportowa na rzecz środowiska Gminy poprzez...

Pracownia Gobelinu

Pracownia Gobelinu

19 czerwca 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie, który ma swoją siedzibę w Pałacu w Granowie....